Vetenskaplig översättningstjänst

 

 

Översättning av vetenskapliga facktexter

Vetenskaplig översättningstjänst med kvalitetsgaranti Professionella översättningar och lektorat av vetenskapliga texter utgör grunden för vetenskapens globala informationsutbyte. Vid sidan av den oanfäktade dominerande översättningsandelen mellan engelska och svenska bearbetar vår översättningstjänst nästan alla språk inom det eurasiska språkområdet, från albanska till vietnamesiska. Fackartiklar, studier, uppsatser, dissertationer, avhandlingar, PowerPoint-presentationer eller akademiska föredrag översätts kompetent av speciellt utbildade översättare inom ditt fackområde till ett eller flera relevanta vetenskapsspråk och genomgår därefter ett lektorat.

För ETS Translations översätter uteslutande sakkunniga experter med akademisk utbildning. Översättare med omfattande fackkunskaper lutar sig å ena sidan mot deras kognitiva förmåga, men framförallt mot en bred, samlad erfarenhet inom respektive fackområde. Självklart översätter de till sitt eget modersmål så att den nödvändiga språkliga noggrannheten avseende facktermer och även lokalt varierande formalia kan användas på ett adekvat sätt. Skicka dina dokument till oss via e-post och begär en kostnadsfri offert, eller låt vår kundservice ge dig råd.

 

Kontakta oss!

För ytterligare rådgivning och planering av ditt översättningsprojekt, kontakta vår kundservice. Eftersom ETS Translations fungerar som översättningstjänst online skickas alla texter och dokument i elektronisk form. 

Kundservice

  Ladda upp texter:

   
   

  Översättning av dissertationer, masterarbeten, facktexter till svenska engelska franska

  I samarbete med internationella universitet arbetar vi tillsammans med jurister, nationalekonomer, medicinare, socialvetare, fysiker, kemister och fackmänniskor från mängder av andra fackområden och sörjer för en adekvat överföring av dina texter till respektive främmande språk. Vår interna DTP-avdelning sköter om så önskat om den grafiskt exakta anpassningen av ditt projekt. Självklart tar respektive översättare hänsyn till den specifika målgruppens särskilda krav och behärskar ditt fackområdes vetenskapliga standarder och de internationella vetenskapliga standarderna.

  För vetenskapligt arbetande utvecklingsavdelningar, forskningsinstitut eller privata docenter som i utbyte med kollegor över hela världen vill utvidga den globala kunskapsnivån skapar vi individuella projektplaner, kongressbidrag och uppsatser med noggrannhet och precision. ETS Translations erbjuder ett omfattande servicepaket. En effektiv projekthantering, tillförlitliga tidsscheman och utmärkt tillgänglighet till din personliga rådgivare är lika viktigt som det transparenta utförandet av ditt översättningsprojekt.

  Vi översätter vetenskapliga publikationer för följande fackområden (utdrag): rättsvetenskap, , historievetenskap, nationalekonomi, socialvetenskap, kommunikationsvetenskap, filosofi, sociologi, teologi, musikvetenskap, statskunskap, psykologi, teatervetenskap, konsthistoria, arkeologi, engelska, romanistik, slavism, naturvetenskap, fysik, biologi, kemi, företagsekonomi, nationalekonomi, matematik, geologi, litteraturvetenskap, biokemi, maskinteknik, byggnadsingenjörsväsen, elektroteknik, datavetenskap och arkitektur.

  Vill du får en dissertation eller ett masterarbete översatt till svenska till engelska, franska eller spanska? Vi erbjuder översättningar av vetenskapliga arbeten som avhandlingar, bachelorarbeten, magisterarbeten, abstract, summary, föredrag, essay, diplomarbeten eller bokpubliceringar inklusive lektorat språken svenska, engelska, tyska franska, spanska, italienska, portugisiska, nederländska, isländska, svenska, norska, finska, danska, polska, ryska, tjetjenska, slovakiska, rumänska, vitryska, ukrainska, bulgariska, ungerska, maltesiska, katalanska, baskiska, albanska, makedoniska, kroatiska, bulgariska, ungerska, serbiska, serbokroatiska, bosniska, slovenska, arabiska, hebreiska, persiska, kinesiska, mandarin, koreanska, thailändska, vietnamesiska, indonesiska, malajiska, turkiska, grekiska, lettiska, litauiska, estniska utförda av översättare som arbetar på sitt respektive modersmål. Skicka bara dina texter eller filer till oss via e-post för analys och begär en kostnadsfri offert.