Våra kunder

 

De här kunderna uppskattar redan vår service.

 

Erfarenhet möter fackkunnig expertis

Vårt team med översättare, lektorer och redaktörer består av akademiskt utbildade fackmänniskor från nästan alla områden. Förutom utmärkta språkkunskaper på sina respektive modersmål bidrar våra medarbetare framförallt med solida fackkunskaper och kreativitet för att lösa specifika sakfrågor.

Individuell projekthantering

Efter att dina texter har analyserats och förberetts ör översättningsprocessen sammanställs ett team facköversättare speciellt anpassat efter ditt tema. En personlig projektmanager följer dig genom hela processen och koordinerar eventuella frågor.

 

Terminologi & Corporate Wording

För kunder inom industri, handel eller vetenskap, men även för andra texter med stora volymer eller efterföljande uppdrag inom samma fackområde är det absolut nödvändigt att genomgående använda en enhetlig terminologi. För att kunna säkerställa Corporate Wording för varje enskild kund, skapar vi om kunden önskar en terminologidatabas och fortsätter att sköta den.

DTP - Textgestaltning från en leverantör

Oavsett om det gäller att anpassa dina texter till internationellt varierande standarder (lokalisering) eller att omarbeta dina dokument på grund av förändrade format till följd av översättningen, exempelvis på grund av antalet tecken. Vår interna DTP-avdelning ordnar ett glänsande framträdande oavsett omgivning.

 

our-clients-kl