Tack för översättningarna av vår kliniska studie till engelska, tyska och norska. Corporate Wording och fackvokabulär ger en enhetlig bild.