Översättningsbyrå

 

Översättningar för alla språk och fackområden.

översättare

En framgångsrik presentationer på marknader med ett främmande språk är en grundförutsättning för att kunna utnyttja sin egen potential - inom den Europeiska Unionen, på den internationella varumarknaden men även på det personliga planet. För globalt inriktade företag och intuitioner innebär detta att juridiska facktexter som avtal, urkunder och patent men även webbplatser eller teknisk dokumentation översätts på ett regelbundet och framförallt rättssäkert sätt. ETS Translations står för tolkningsmässigt och språkligt exakta lokaliseringar som är inbäddade i en personlig projekthantering. I nära samarbete med våra uppdragsgivare anpassas dina texter till destinationslandets formella standarder och stäms vid behov av mot den respektive målgruppens behov och den kulturella bakgrunden. En individuellt sammanställt team med facköversättare med olika modersmål och lektorer med solida kunskaper inom det önskade fackområdet sörjer för ett framgångsrikt utförande av dina översättningsprojekt.

 
 

Lokal kundservice på med än 100 orter

ETS Translations erbjuder i egenskap av erfaren översättningsagentur på den europeiska översättningsmarknaden maximal kvalitet till utmärkta villkor på mer än 100 orter. Som globalt agerande överätningsleverantör garanterar ETS Translations att internationella kvalitetsstandarder uppfylls och säkerställer utmärkta villkor för dig. Vi ger dig gärna råd om utförandet av ditt aktuella projekt i vår kundrådgivning eller direkt på plats.

 

Kontakta oss!

För ytterligare rådgivning, kontakta vår kundservice. Eftersom ETS Translations fungerar som översättningstjänst online skickas alla texter och dokument i elektronisk form, ingen extra försändelse per post behövs. 

Kundservice

    Ladda upp texter: