Översättningar för forskning och universitet

Vetenskapliga arbeten som dissertationer, avhandlingar, master arbeten, föredrag eller texter om den dagsaktuella forskningsverksamheten för institutioner eller för marknadsekonomin utförs med stor sakkunskap och i samarbete med internationella universitet & forskningsinstitutioner och görs redo för publicering.

Comments are closed.