Category Archives: översättare

Översättningar för industri & handel

Facköversättningar av tekniska facktexter, webbplatser, broschyrer eller finansdokument för industri och handel räknas till våra kärnkompetenser. En individuellt anpassad projekthantering och professionell kvalitetssäkring är självklart.

Juridiska dokument & bestyrkta översättningar

ETS Translations garanterar en språkligt och tolkningsmässigt exakt och noggrann översättning av juridiska texter, avtal, patent och av officiella dokument. Våra auktoriserade översättare kan vid behov gärna bestyrka din översättning.

Översättningar för forskning och universitet

Vetenskapliga arbeten som dissertationer, avhandlingar, master arbeten, föredrag eller texter om den dagsaktuella forskningsverksamheten för institutioner eller för marknadsekonomin utförs med stor sakkunskap och i samarbete med internationella universitet & forskningsinstitutioner och görs redo för publicering.

Lektorat & textkorrekturer

Vi gör dina översättningar tryckfärdiga. Förutom en standardmässig kvalitetskontroll säkerställer vid behov ett facklektorat den professionella förberedelsen för en efterföljande publicering. En separat DTP-avdelning gör den grafiska finslipningen i alla vanliga filformat som Adobe Suite eller CorelDraw och gör att din presentation blir en framgång även på det valda främmande språket.