Lektorat och korrekturläsning

 

 

Lektorat och korrekturläsning av facktexter, dissertationer, manuskript....

Ett sakkunnigt lektorat är ett obligatoriskt steg för att göra en text redo att publiceras. I egenskap av lektorattjänst med många års erfarenhet kontrollerar för ETS Translations mer än 400 specialiserade lektorer för mer än 70 fackområden dina texter både avseende stringens och argumentationslogik och även rättstavning och grammatik. Alla kommunikationsspecifika egenskaper och facktermer för den avsedda målgruppen beaktas, oavsett om det är ett lektorat av en dissertation, ett romanmanuskript eller korrektur av en teknisk bruksanvisning.

Som erfaren språktjänstleverantör och internationellt verksamt företag utför ETS Translations lektorat av texter och dokument för i det närmaste alla fackområden. De omfattar allt från korrektur av ett filmmanuskript och den kulturella lokaliseringen av globala reklamkampanjer till vetenskapliga lektorat av akademiska publikationer. Vi skiljer på korrektur (korrekturläsning), vilket innebär kontroll och omarbetning av rättstavning, avstavning, syntax, grammatik, interpunktion och morfologi, och facklektorat. Det senare omfattar alla delar i en korrektur, samt omarbetning och rådgivning avseende stilfrågor, läsbarhet och innehållsmässig stringens. Bearbetningen av dina dokument utförs uteslutande av lektorer med en utbildning inom respektive fackområde. Begär att får en kostnadsfri offert.

 

Kontakta oss!

För ytterligare rådgivning om ditt lektorat, kontakta vår kundservice. Eftersom ETS Translations fungerar som lektorattjänst online skickas alla texter och dokument i elektronisk form. 

Kundservice

  Ladda upp texter:

   
   

  Lektorat svenska engelska tyska franska italienska...

  Vi korrigerar och utför lektorat av publikationer, facktexter, utkast och manuskript för följande fackområden (utdrag): rättsvetenskap, litteraturvetenskap, historievetenskap, nationalekonomi, socialvetenskap, teatervetenskap, konsthistoria, kommunikationsvetenskap, filosofi, sociologi, teologi, musikvetenskap, statskunskap, psykologi, arkeologi, engelska, romanistik, slavism, naturvetenskap, fysik, biologi, kemi, företagsekonomi, nationalekonomi, matematik, geologi, biokemi, maskinteknik, byggnadsingenjörsväsen, elektroteknik, datavetenskap och arkitektur.

  Behöver du hjälp med lektorat på svenska, engelska, tyska, franska eller spanska? Vill du få hjälp med korrekturläsning eller lektorat på nederländska, italienska eller portugisiska? Vid sidan av lektorat på engelska erbjuder vi även korrektur av manuskript på språken svenska, engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska, nederländska, isländska, svenska, norska, finska, danska, polska, ryska, tjetjenska, slovakiska, rumänska, vitryska, ukrainska, bulgariska, ungerska, maltesiska, katalanska, baskiska, albanska, makedoniska, kroatiska, bulgariska, ungerska, serbiska, serbokroatiska, bosniska, slovenska, arabiska, hebreiska, persiska (farsi, dari), kinesiska, mandarin, koreanska, thailändska, vietnamesiska, indonesiska, malajiska, turkiska, grekiska, lettiska, litauiska, estniska utfört av akademiskt utbildade lektorer.