Engelska översättare

Engelska översättare

I vårt team ingår 154 engelska översättare som hanterar 89 språkkombinationer och mängder av olika fackområden. 122 av dem är auktoriserade.

Privat- och affärskunder

Förutom översättningar till engelska för våra affärskunder, vilket är vår kärnkompetens, utför vi även bestyrkta översättningar för provata urkunder & dokument.

Kvalitetsgaranti

Alla översättningar till eller från engelska genomför av våra projektmanager enligt kvalitetsriktlinjen ISO 17100.
 

Översättning engelska - svenska

Översättning engelska - svenska med kvalitetsgaranti. Vill du få en text, ett dokument eller en urkund översatt till engelska? Letar du efter en engelsk översättningsbyrå för bearbetning av tekniska, medicinska eller juridiska facktexter? Oavsett om det gäller en översättare för brittisk engelska, amerikansk engelska eller australiensisk engelska eller en annan målgrupp - ETS Translations förfogar över ett omfattande team med översättare från Europa, Nordamerika och även från Oceanien. Formella skillnader i skriftspråket, fackterminologi eller idiomatiska skillnader beaktas naturligtvis av dessa experter. Bestyrkta översättningar utförda av auktoriserade översättare för engelska gör vår översättningsportfölj komplett. Kontakta vår kundservice och få en offert utan kostnad.

 

översättningsbyrå engelska svenska
Kontakta oss!

För ytterligare rådgivning och projektplanering, kontakta vår kundservice. Eftersom ETS Translations fungerar som översättningstjänst online skickas alla texter och dokument i elektronisk form, ingen extra försändelse per post behövs. Detta såvida du inte vill ha det på annat sätt.

Sekretesspolicy

Kundservice

  Ladda upp texter:

   
   

  Översättare svenska engelska

  Våra engelska översättare bearbetar dina dokument med precision och i god tid. Kärnkompetenserna ligger inom områdena industri & handel, medicin & läkemedelsproduktion, vetenskap & teknik samt juridiska facktexter och urkunder. Översättningar med korrekt terminologi och sätt stil är en viktig grund för att presentera din verksamhet och dig själv internationellt. Vår översättningsbyrå vill garantera framgången med denna presentation.

  Hos komprimerade texter är slutkontrollen av korrekt rättstavning, grammatik och lämplig interpunktion i de texter som ska översättas en viktig del av vårt kvalitetsarbete. Utöver ren korrektur hjälper våra engelska lektorer om så önskas även till med att perfektionera dina källtexter vad gäller stil och stringens. På så sätt bearbetas förutom vetenskapliga arbeten även tekniska dokument, medicinska eller juridiska facktexter, broschyrer eller produktkataloger för en optimal presentation för den engelskspråkiga offentligheten.

  Söker du en auktoriserad översättare för engelska? Vi erbjuder bestyrkta översättningar mellan engelska och svenska av officiella dokument, vigselbevis, födelsebevis, körkort, betyg, meritförteckning eller skilsmässodom. Vill du låta en av våra översättare översätta ett avtal, ett patent, ett utdrag ur kriminalregistret, ett arbetsintyg eller ett annat dokument? Vår översättningsbyrå erbjuder prisvärda översättningar av facktexter, textdokument och webbplatser utförda av översättare med engelska som modersmål. Tekniska översättningar från svenska till engelska för bruksanvisningar, manualer, broschyrer eller tekniska handböcker är inte heller något problem. Skicka dina dokument till oss för textanalys.