Dataskydd

 

Datasäkerhetsgaranti

Det är viktigt för oss att dina uppgifter är säkra.


ETS Translations förpliktigar sig att behandla alla överlämnade dokument och information förtroligt och att enligt bästa förmåga behandla alla fakta och sakförhållanden som blir kända i samband med affärsförbindelser med våra kunder på ett förtroligt sätt. Externa medarbetare åläggs diskretion. ETS Translations sparar dina uppgifter uteslutande för att bearbeta uppdrag, fakturering och informationsutbyte med uppdragsgivarna. Genom att du använder vår webbplats accepterar du att dessa data sparas i en intern databas. Vi hänvisar till att genomförande av affärsverksamheten med hjälp av elektroniska medier innebär en risk för obehörig åtkomst genom tredje part. ETS kan inte ta något ansvar för eventuella följder av detta.