Vertaalbureau Portugees

Portugese vertalingen


Ons team bestaat uit 39 vertalers Portugees, die 33 talencombinaties en tal van vakgebieden bestrijken. 32 van hen zijn beëdigd door de rechtbank.

Particuliere & zakelijke klanten


Naast Portugese vertalingen voor zakelijke klanten - onze kerncompetentie - leveren wij ook beëdigde vertalingen voor privé-certificaten en documenten.

Kwaliteitsgarantie


Alle vertalingen in het Portugees of vanuit het Portugees worden door ons projectmanagement op basis van kwaliteitsrichtlijn ISO 17100 uitgevoerd.

 

Vertaling Portugees-Nederlands met kwaliteitsgarantie

Bij elke vertaling Portugees-Nederlands, en omgekeerd, hebben onze opdrachtgevers individuele verwachtingen. Bedieningshandleidingen van technische apparaten, projectdocumentatie, medische attesten, artikels uit talrijke vakgebieden, allerlei contracten, verkoopsprospectussen, productbeschrijvngen voor websites of officiële documenten vereisen allemaal verschillende competenties van onze Portugese vertalers. ETS Translations beschikt echter over een uitgebreide portfolio van vertalers-moedertaalsprekers zodat voor elk type tekst en voor elk soort document een gepast team kan worden samengesteld.

 

Vertaalbureau Portugees Nederlands 

Uw Portugese vertalingen

Stuur ons de te vertalen teksten als bijlage en vraag een prijsopgave aan. Voor het vertalen van officiële documenten hebben wij een ingescande brontekst nodig. De beëdigde vertalingen worden u vervolgens per post toegestuurd.

Gegevensbescherming

Vertaling Portugees Nederlands

Klantenservice

  Documenten uploaden:

   
   

  Vertaalbureau Portugees-Nederlands

  Portugees is wereldwijd terug te vinden als spreek- en schrijftaal. Ongeveer 230 miljoen mensen hebben deze Romaanse taal als moedertaal. Natuurlijk zijn in ver uit elkaar gelegen sprekersgemeenschappen taalbijzonderheden ontstaan waarmee onze vertalers Portugees rekening houden wanneer u ons uw doelregio opgeeft. En natuurlijk wordt bij proeflezing ook rekening gehouden met regionale specifieke kenmerken.

  Wilt u officiële documenten vertalen en bent u op zoek naar een beëdigd vertaler Portugees? Wij bieden de beëdigde vertaling Portugees-Nederlands van tekst, document, certificaat, website, webwinkel, curriculum vitae, envals de vertaling van contract, octrooi, jaarverslag, getuigschrift, huwelijksakte, geboorteakte, rijbewijs, echtscheidingsvonnis, medische teksten en wetenschappelijke publicaties door native Portugese vertalers. Heeft u een technische vertaling Portugees Nederlands nodig? Onze vertalers gaan met uw handleiding, gebruiksaanwijzing, brochure of technische documentatie aan de slag. Stuur ons vrijblijvend uw documenten via e-mail toe voor een tekstanalyse.