Vertaalbureau Japans

Japanse vertalingen


Ons team bestaat uit 31 vertalers Japans, die 25 talencombinaties en tal van vakgebieden bestrijken. 24 van hen zijn beëdigd door de rechtbank.

Particuliere & zakelijke klanten


Naast Japanse vertalingen voor zakelijke klanten - onze kerncompetentie - leveren wij ook beëdigde vertalingen voor privé-certificaten en documenten.

Kwaliteitsgarantie


Alle vertalingen in het Japans of vanuit het Japans worden door ons projectmanagement op basis van kwaliteitsrichtlijn ISO 17100 uitgevoerd.

 

Vertaling Japans-Nederlands met kwaliteitsgarantie

ETS Translations is gespecialiseerd in vertalingen Japans-Nederlands, en omgekeerd. De vertaling van technische documentatie, webshops, kwartaal- en jaarverslagen, maar ook van getuigschriften en aktes vormt een vast onderdeel van onze vertaalactiviteiten. Vanaf de gratis offerte tot aan de levering van de volledige, indien gewenst gelegaliseerde, vertaling doorlopen uw teksten een betrouwbaar proces, waarover uw persoonlijke projectmanager u op elk ogenblik kan informeren.

Onze vertalingen Japans worden uitgevoerd door juristen, economen, ingenieurs, media- en cultuurwetenschappers, alsook talrijke andere academici. Naast een hogeschool- of universitair diploma zorgt vooral de vele ervaring van onze goed opgeleide moedertaalsprekers voor een perfecte vertaling van uw documenten, inclusief vakterminologie en argumentatie.

 

Vertaalbureau Japans Nederlands 

Uw Japanse vertalingen

Stuur ons de te vertalen teksten als bijlage en vraag een prijsopgave aan. Voor het vertalen van officiële documenten hebben wij een ingescande brontekst nodig. De beëdigde vertalingen worden u vervolgens per post toegestuurd.

Gegevensbescherming

Vertaling Japans Nederlands

Klantenservice

  Documenten uploaden:

   
   

  Vertaalbureau Japans-Nederlands

  Wereldwijd hebben ongeveer 127 miljoen mensen Japans als moedertaal. Voor onze vertalers van deze Aziatische taal met een eigen schrift vormen de potentiële, regionale verschillen bij een rechtstreekse klant- en doelgroepaanspreking geen probleem. Alle teksten die u ons toevertrouwt, vertalen wij altijd rekening houdend met de respectieve context. En met onze transparante facturatiemethode sluiten wij het kwaliteitsvolle vertaalproces af.

  Wilt u officiële documenten vertalen en bent u op zoek naar een beëdigd vertaler Japans? Wij bieden de beëdigde vertaling Japans-Nederlands van tekst, document, certificaat, website, webwinkel, curriculum vitae, envals de vertaling van contract, octrooi, jaarverslag, getuigschrift, huwelijksakte, geboorteakte, rijbewijs, echtscheidingsvonnis, medische en wetenschappelijke teksten door native Japanse vertalers. Heeft u een technische vertaling Japans Nederlands nodig? Onze technische vertalers gaan met uw handleiding, gebruiksaanwijzing, brochure of technische documentatie aan de slag. Stuur ons vrijblijvend uw documenten via e-mail toe voor een tekstanalyse.