Gegevensbescherming

 

Verklaring betreffende gegevensbescherming

De veiligheid van uw gegevens is voor ons essentieel.


ETS Translations verbindt zich ertoe alle verkregen documenten en informatie vertrouwelijk te behandelen en naar eer en geweten het stilzwijgen te bewaren over alle feiten en zakelijke verbanden die in het kader van de zakelijke relatie met onze klanten bekend worden. Onze freelance vertalers zijn gebonden aan geheimhouding. ETS Translations slaat uw gegevens uitsluitend op voor de verwerking van de opdracht, voor de boekhouding en voor de informatie-uitwisseling met de opdrachtgevers. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met het opslaan van deze gegevens in een interne gegevensbank. Wij wijzen erop dat de bedrijfsuitoefening met behulp van elektronische media het risico van onbevoegde toegang door derden inhoudt. Voor de eventuele gevolgen hiervan is ETS niet aansprakelijk.