Vitenskapelig oversettelsesservice

 

 

Oversettelse av vitenskapelige fagtekster

Vitenskapelig oversettelsestjeneste med kvalitetsgaranti. Profesjonell oversettelse og redigering av vitenskapelige fagtekster utgjør grunnlaget for global informasjonsutveksling innenfor det vitenskapelige fellesskapet.Ved siden av den ubestridt dominerende oversettelsesvarianten engelsk-norsk, kan vårt oversettelsesbyrå bearbeide nesten alle språk i det eurasiske språkområdet, fra albansk til vietnamesisk. Fagartikler, studier, essays, doktoravhandlinger, doktorarbeider, Powerpoint-presentasjoner eller akademiske foredrag oversettes eller redigeres på kompetent vis til et eller flere relevante vitenskapsspråk av oversettere som er skolerte innenfor ditt fagområde.

Kun akademisk utdannede sakkyndige oversetter for ETS Translations. Oversettere med omfattende fagkunnskap kan her på den ene siden dra nytte av sine kognitive evner, men fremfor alt av sin brede, oppsamlede erfaring innenfor det respektive fagområdet. Selvsagt oversetter alle kun til sitt eget morsmål, for slik å sikre at den språklige presisjonen som kreves i omgang med faglig terminologi, samt lokale variasjoner med hensyn til formalkrav blir integrert på en passende måte. Send oss ganske enkelte dine dokumenter per e-post og be om et uforpliktende tilbud, eller motta rådgivning på forhånd hos vår kundeservice.

 
Ta gjerne kontakt med oss!

For videre rådgivning og planlegging av et oversettelsesprosjekt, kan du ganske enkelt henvende deg til vår kundeservice. Ettersom ETS Translations opererer som en online oversettelsestjeneste, formidles samtlige tekster og dokumenter i elektronisk form. 

  Last opp tekster:

   
   

  Oversettelse av doktoravhandlinger, masterarbeider, fagtekster på norsk, engelsk, fransk...

  I samarbeid med internasjonale universiteter jobber vi med jurister, økonomer, medisinere, samfunnsvitere, fysikere, kjemikere og fagfolk fra en rekke andre fagområder, og sørger slik for en passende formidling av dine tekster i det respektive fremmedspråket. Vår interne DTP-avdeling sørger her dersom ønskelig også for en grafisk presis tilpasning av prosjektet ditt. Selvsagt tar de respektive oversetterne også hensyn til særegne behov hos en bestemt målgruppe, og er fortrolige med de vitenskapelige standardene innenfor sitt fagområde og det vitenskapelige fellesskapet internasjonalt.

  For vitenskapelig arbeidende utviklingsavdelinger, forskningsinstitutter eller private foredragsholdere, som ved utveksling med sine kolleger over hele verden utvider det globale kunnskapsnivået, vil vi på grundig og presist vis utarbeide individuelle prosjektplaner, møtebidrag og artikler. ETS Translations tilbyr deg en omfattende språkpakke. En effektiv prosjektledelse, pålitelig terminplanlegging og fremragende tilgjengelighet hos din personlige rådgiver er en like selvfølgelig del av dette som transparent avvikling av ditt oversettelsesoppdrag.

  Vi oversetter vitenskapelige publikasjoner innenfor følgende fagomåder (utdrag): Rettsvitenskap, historie, økonomisk vitenskap, samfunnsvitenskap, kommunikasjonsvitenskap, filosofi, sosiologi, teologi, musikkvitenskap, politologi, psykologi, teatervitenskap, kunsthistorie, arkeologi, anglistikk, romanistikk, slavistikk, naturvitenskap, fysikk, biologi, kjemi, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, matematikk, geologi, litteraturvitenskap, biokjemi, maskinproduksjon, bygg- og anleggsteknologi, elektroteknikk, informatikk og arkitektur.

  Trenger du å få en doktoravhandling eller et masterarbeid oversatt fra norsk til engelsk, fransk eller spansk? Vi tilbyr oversettelse av vitenskapelige arbeider som doktorarbeider, bachelorarbeider, magistergradsavhandlinger, sammendrag, oppsummeringer, foredrag, essays, diplomarbeider eller bokpubliseringer, inkludert redigering på språkene norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, nederlandsk, islandsk, svensk, finsk, dansk, polsk, russisk, tsjekkisk, slovakisk, rumensk, hviterussisk, ukrainsk, bulgarsk, ungarsk, maltesisk, katalansk, baskisk, albansk, makedonsk, kroatisk, serbisk, serbokroatisk, bosnisk, slovensk, arabisk, hebraisk, persisk, japansk, kinesisk, mandarin, koreansk, thailandsk, vietnamesisk, indonesisk, malaysisk, tyrkisk, gresk, latvisk, litauisk, estisk og en rekke andre kombinasjoner, konsekvent utført av oversettere som benytter sitt morsmål. Send oss ganske enkelt dine tekster eller filer per e-post for nærmere analyse, og be oss om et uforpliktende tilbud.