Våre kunder

 

Disse kundene har allerede lært å verdsette vår service

Erfaring og faglig ekspertise

Vårt team av oversettere, lektorer og redaktører består av akademisk skolerte fagfolk fra nærmest alle bruksområder. Våre medarbeidere kan vise til ypperlige språkkunnskaper på sitt eget morsmål, og kan fremfor alt bidra med inngående fagkunnskap og kreative løsninger i konkrete situasjoner.

Individuell prosjektstyring

Etter å ha analysert dine tekster og forberedt disse for oversettelesprosessen, vil det bli satt sammen et team av fagoversettere som er spesialtilpasset ditt fagfelt. En egen prosjektleder vil ledsage deg under hele prosessen og koordinere eventuelle forespørsler.

Terminologi & Corporate Wording

For kunder innen industri-, handel- eller vitenskapssektoren, eller også andre med tekster av betydelig omfang, kommer man ikke utenom en enhetlig fagterminologi. For å kunne garantere konsistent terminologi opprettes eller videreføres også dersom ønskelig en terminologidatabase.

DTP - Tekstutforming fra en kilde

Her kan det være snakk om å tilpasse dine tekster til internasjonalt varierende standarder (lokalisering) eller å bearbeide dine dokumenter som følge av formatendringer på grunn av oversettelsen, for eksempel gjennom en endring av antall tegn. Vår interne DTP-avdeling sørger for en vellykket opptreden på enhver parkett.

 

our-clients-kl