Tekniske oversettelser

Tekniske oversettelser og dokumentasjoner på alle språk

Teknisk oversettelse fra norsk til engelsk legger i mange bransjer grunnlaget for et selskaps internasjonale suksess. Ved siden av denne språkkombinasjonen kan ETS Translations tilby deg et utvalg på over 40 andre språk, som kan kombineres på over 200 måter. Ytelsesspekteret for våre tekniske oversettelsestjenester omfatter ved siden av selve oversettelsesprosessen også en etterfølgende redigering for kvalitetssikring, såvel som grafisk integrering av dine tekster hos en egen DTP-avdeling. På hvert trinn i oversettelsesprosessen vil en personlig prosjektleder stå til disposisjon. Send oss ganske enkelte dine tekster per e-post og motta et uforpliktende tilbud, eller motta rådgivning på forhånd hos vår kundeservice.

Teknisk oversettelse til norsk, engelsk, tysk, fransk, italiensk...

Ønsker du å få oversatt en betjeningsveiledning eller en bruksanvisning fra norsk til engelsk? Trenger du å få oversatt en produktkatalog, teknisk håndbok eller en vedlikeholdsanvisning til fransk, spansk, italiensk eller japansk? Tekniske oversettere fra en rekke spesialområder, alt fra bioteknologi via kjøretøy- og maskinkonstruksjon til mikroelektronikk, sørger for sakkyndige oversettelser av din tekniske dokumentasjon.Som teknisk oversettelsesbyrå står vi for presisjon og konsekvent bruk av terminologi, og legger i den forbindelse ekstra vekt på å sikre brukervennlighet og anvendelighet. Selvsagt kommer også våre oversettelsestjenester med en kvalitetsgaranti.

Ta gjerne kontakt med oss!

For ytterligere rådgivning og planlegging av et oversettelsesprosjekt, kan du ganske enkelt henvende deg til vår kundeservice. Ettersom ETS Translations opererer som en online oversettelsestjeneste, formidles samtlige dokumenter i elektronisk form. 

    Last opp tekster:

    Oversettelse av betjeningsanvisninger, bruksanvisninger, tekniske manualer...

    Alle de tekniske oversetterne hos ETS Translations er akademikere som oversetter til sitt morsmål. Vi oversetter teknisk dokumentasjon som betjeningsanvisninger, reparasjonsanvisninger, bruksanvisninger, risikovurderinger, korte veiledninger, brukerhåndbøker, produktspesifikasjoner, byggeplaner, installasjonsanvisninger, loggbøker, serviceveiledninger, online-hjelp eller kursmateriale innenfor over 50 tekniske fagområder. Herunder produktdokumentasjon for kjøretøyteknologi, produksjon av biler, skinnekjøretøyer, fly og skip, programvare, kamerateknologi, mikroelektronikk, bremsesystemer, driftssystemer, automasjon, instrumentering, mekanikk, elektroteknikk, maskinkonstruksjon, reguleringsteknikk, nettverksløsninger, måleteknologi, prosessanalyse, doseringsteknologi, klimateknologi, ventilasjonsteknikk, kommunikasjonsteknologi, telekommunikasjon, intranettløsninger, prosessautomatisering, hydraulikk, industrielektronikk, anleggskonstruksjon, prosessteknikk, byggindustri, bygg- og grunnkonstruksjoner samt arkitektur.

    Trenger du oversettelser av en teknisk fagtekst eller en teknisk dokumentasjon fra engelsk til norsk? Vi tilbyr tekniske oversettelser på språkene norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, nederlandsk, islandsk, svensk, finsk, dansk, polsk, russisk, tsjekkisk, slovakisk, rumensk, hviterussisk, ukrainsk, bulgarsk, ungarsk, maltesisk, katalansk, baskisk, albansk, makedonsk, kroatisk, serbisk, serbokroatisk, bosnisk, slovensk, arabisk, hebraisk, japansk, persisk, japansk, kinesisk, mandarin, koreansk, thailandsk, vietnamesisk, indonesisk, malaysisk, samt tyrkisk, gresk, latvisk, litauisk eller estisk, konsekvent utført av tekniske oversettere.Be ganske enkelt om å få et uforpliktende tilbud.