Redigering og tekstkorrektur

Vi gjør dine oversettelser klare for trykking. I tillegg til en standard kvalitetskontroll, vil en faglig redigering ved behov sørge for profesjonell tilpasning med tanke på senere publisering. En egen DTP-avdeling sørger for grafisk finpussing i alle normale filformater, som Adobe Suite eller CorelDraw, og gjør din opptreden til en suksess også på det aktuelle fremmedspråket.

Comments are closed.