Redigering og korrekturlesning

 

 

Redigering og korrekturlesning av fagtekster, doktoravhandlinger, manus...

En faglig kompetent redigering er et obligatorisk trinn for å gjøre en tekst klar for publisering.ETS Translations har mange års erfaring med redigeringstjenester, og har over 400 spesialiserte lektorer som innenfor over 70 saksområder kan kontrollere sammenheng, argumentasjonslogikk, ortografi og grammatikk i dine tekster. Her blir samtlige kommunikasjonsfaktorer og den faglige terminologien til den ønskede målgruppen tatt med i betraktningen under redigeringsarbeidet, enten det er snakk om en doktoravhandling, manuskriptet til en roman eller korrekturlesning av en teknisk bruksanvisning.

Som erfaren leverandør av språktjenester og internasjonalt aktivt selskap foretar ETS Translations redigering av tekster og dokumenter fra nesten alle fagområder. Dette strekker seg fra korrektur av et dreiebokmanus via kulturell tilpasning av globale reklamekampanjer og til vitenskapelig redigering av akademiske publikasjoner. Her sondrer vi mellom en korrektur (korrekturlesning), som omfatter en gjennomgang av ortografi, orddeling, syntaks, grammatikk, tegnsetting og morfologi, og en faglig redigering. Det siste omfatter alle ytelser forbundet med en korrektur, samt redigering og rådgivning forbundet med stilspørsmål, forståelighet og innholdsmessig stringens. Redigeringen av dine dokumenter foretas utelukkende av lektorer med en utdannelse innenfor det respektive fagområdet.Be ganske enkelt om å få et uforpliktende tilbud tilsendt.

 
Ta gjerne kontakt med oss!

For ytterligere rådgivning om en redigering, kan du ganske enkelt henvende deg til vår kundeservice. Ettersom ETS Translations opererer som en online redigeringstjeneste, formidles samtlige tekster og dokumenter i elektronisk form. 

  Last opp tekster:

   
   

  Redigering på norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk...

  Vi korrigerer og redigerer publikasjoner, fagtekster, utkast og manuskripter innen følgende fagområder (utdrag): Rettsvitenskap, litteraturvitenskap, historie, økonomisk vitenskap, samfunnsvitenskap, teatervitenskap, kunsthistorie, kommunikasjonsvitenskap, filosofi, sosiologi, teologi, musikkvitenskap, politologi, psykologi, arkeologi, anglistikk, romanistikk, slavistikk, naturvitenskap, fysikk, biologi, kjemi, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, matematikk, geologi, biokjemi, maskinproduksjon, bygg- og anleggsteknologi, elektroteknikk, informatikk og arkitektur.

  Trenger du å få en tekst redigert på norsk, engelsk, tysk, fransk eller spansk? Ønsker du å få redigert eller korrekturlest et manuskript på nederlandsk, italiensk eller portugisisk? Vi tilbyr ved siden av redigeringstjenester på engelsk også korrekturlesning på språkene norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, nederlandsk, islandsk, svensk, finsk, dansk, polsk, russisk, tsjekkisk, slovakisk, rumensk, hviterussisk, ukrainsk, bulgarsk, ungarsk, maltesisk, katalansk, baskisk, albansk, makedonsk, kroatisk, serbisk, serbokroatisk, bosnisk, slovensk, arabisk, hebraisk, persisk, japansk, kinesisk, mandarin, koreansk, thailandsk, vietnamesisk, indonesisk, malaysisk, tyrkisk, gresk, latvisk, litauisk eller estisk, konsekvent utført av akademisk skolerte lektorer.