Personverngaranti

 

Personverngaranti

Det er viktig for oss å ivareta sikkerheten til dine data.


ETS Translations forplikter seg til å behandle alle dokumenter og all informasjon som formidles på fortrolig vis, og skal etter beste evne påse at alle fakta og forbindelser som gjøres kjent gjennom forretningsforbindelsen til våre kunder behandles konfidensielt. Frilansere forpliktes til konfidensialitet. ETS Translations lagrer utelukkende dine data for ordrebehandling, fakturering og for informasjonsutveksling med oppdragsgivere. Med bruk av vår nettside samtykker du i lagring av slike data i en intern database. Det gjøres oppmerksom på at avviklingen av firmavirksomhet gjennom elektroniske medier medfører en risiko for uautorisert tilgang fra tredjepart, så ETS kan ikke påta seg noe ansvar for eventuelle følger av dette.