Category Archives: oversetter

Fagoversettelser for industri og handel

Oversettelser av tekniske fagtekster, nettsider, brosjyrer eller økonomiske dokumenter for industri og handel hører til vår kjernekompetanse. Individuelt utformet prosjektoppfølging og profesjonell kvalitetsstyring er en selvfølge.

Juridiske dokumenter og sertifiseringer

ETS Translations garanterer deg en språklig og interpretativ presis oversettelse av juridiske fagtekster, avtaler, patenter samt offisielle dokumenter. Våre statsautoriserte translatører sørger ved behov gjerne for at du får en sertifisering.

Oversettelser til forskning og universitet

Vitenskapelige arbeider som doktoravhandlinger, doktorarbeider, masterarbeider, foredrag eller tekster til den daglige forskningsvirksomheten hos institusjoner eller innenfor næringslivet gjøres publiseringsklare med høy grad av sakkyndighet, og i samarbeid med internasjonale universiteter & forskningsinstitusjoner.

Redigering og tekstkorrektur

Vi gjør dine oversettelser klare for trykking. I tillegg til en standard kvalitetskontroll, vil en faglig redigering ved behov sørge for profesjonell tilpasning med tanke på senere publisering. En egen DTP-avdeling sørger for grafisk finpussing i alle normale filformater, som Adobe Suite eller CorelDraw, og gjør din opptreden til en suksess også på det aktuelle fremmedspråket.