Oversettelsesbyrå

 

Oversettelser på alle språk og for alle fagområder

oversetter

En overbevisende fremtreden på fremmedspråklige markeder er en grunnleggende forutsetning for å kunne nå sitt eget potensiale - i EU, innen internasjonal varehandel eller også på et mer personlig plan. For globalt orienterte selskaper og institusjoner betyr dette regelmessige og fremfor alt rettslig akseptable oversettelser av juridiske fagtekster som avtaler, sertifikater og patenter, men også nettsider og teknisk dokumentasjon. ETS Translations står her for interpretativ og språklig presise lokaliseringer som integreres i prosjektstyring med personlig ledsager. I tett samarbeid med våre oppdragsgivere tilpasses dine tekster de formelle kravene i mållandet, og ved behov tilpasses disse til behovene og den kulturelle bakgrunnen hos den respektive målgruppen. Et individuelt sammensatt team av fagoversettere og lektorer med dette språket som morsmål og solid erfaring på det aktuelle fagområdet, vil her sørge for en vellykket omsetting av ditt oversettelsesprosjekt.

 

 

Lokal kunderådgivning med kontorer over 100 steder

ETS Translations kan som erfarent oversettelsesbyrå på det europeiske oversettermarkedet tilby fremragende oversettelser til topp vilkår ved våre kontorer over 100 steder. Som globalt aktivt tjenesteyter for oversettelser kan ETS Translations garantere at internasjonale kvalitetsnormer overholdes, og samtidig sikre deg svært fordelaktige vilkår. Vi tilbyr deg gjerne rådgivning om omsettingen av ditt aktuelle prosjekt i vår kunderådgivning eller også på stedet.
 

Ta gjerne kontakt med oss!

Send oss ganske enkelt tekstene som skal oversettes som filvedlegg og du vil motta et uforpliktende tilbud. Offisielle dokumenter trenger vi skannet inn.

Personvernerklæring

    Last opp tekster: