Oversettelser til forskning og universitet

Vitenskapelige arbeider som doktoravhandlinger, doktorarbeider, masterarbeider, foredrag eller tekster til den daglige forskningsvirksomheten hos institusjoner eller innenfor næringslivet gjøres publiseringsklare med høy grad av sakkyndighet, og i samarbeid med internasjonale universiteter & forskningsinstitusjoner.

Comments are closed.