Engelsk oversetter

Engelsk oversetter

I vårt team finner man 236 engelsk-oversettere, som sammen dekker 282 språkkombinasjoner og mange fagområder. 152 av disse er statsautoriserte translatører.

Privat- og firmakunder

Ved siden av engelsk-oversettelser for firmakunder, vår kjernekompetanse, påtar vi oss også sertifiserte oversettelser av private sertifikater og dokumenter.

Kvalitetsgaranti

Samtlige oversettelser til eller fra engelsk
gjennomføres av vår prosjektledelse i samsvar
med ISO 17100.

 

Oversettelse engelsk - norsk

Oversettelse engelsk norsk med kvalitetsgaranti. Ønsker du å få oversatt en tekst, et dokument eller et sertifikat til engelsk? Er du på leting etter et engelsk oversettelsesbyrå for bearbeiding av tekniske, medisinske eller juridiske fagtekster? Enten det er snakk om oversettere for britisk engelsk, amerikansk engelsk, australsk engelsk eller en annen målgruppe - ETS Translations disponerer over en omfattende stamme av oversettere, med medarbeidere fra Europa, Nord-Amerika såvel som Oceania. Formelle ulikheter med hensyn til skriftspråk, fagterminologi eller idiomatiske forskjeller blir på bakgrunn av dette naturligvis også tatt hensyn til. Sertifiserte oversettelser fra våre statsautoriserte oversettere for engelsk avrunder vår portefølje av oversettere. Ta ganske enkelt kontakt med vår kundeservice, og motta et uforpliktende tilbud.

 

Oversettelsesbyrå engelsk norsk
Ta gjerne kontakt med oss!

Send oss ganske enkelt tekstene som skal oversettes som filvedlegg og du vil motta et uforpliktende tilbud. Offisielle dokumenter trenger vi skannet inn.

Personvernerklæring

Oversettelse av tekster dokumenter sertifikater engelsk norsk

  Last opp tekster:

   

  Oversetter norsk engelsk

  Våre engelsk-oversettere tar hånd om dine dokumenter på en presis måte og i henhold til timeplanen. Vår kjernekompetanse befinner seg her innenfor områdene industri, handel, medisin og legemiddelproduksjon, vitenskap og teknikk, samt juridiske fagtekster og sertifikater. Oversettelser som holder seg til kundens terminologi og stil utgjør et vesentlig grunnlag for å ivareta din forretningsmessige og personlige fremstilling utad i internasjonale omgivelser, og vårt oversettelsesbyrå ønsker å tilby en garanti for denne.

  Hos teoretisk komprimerte tekster vil den avsluttende kontrollen av tekster som oversettes med fokus på korrekt ortografi, grammatikk og passende tegnsetting, være en viktig del av vår kvalitetsstyring. Utover en ren korrekturlesning, vil våre engelsk-lektorer dersom ønskelig gjerne også foreta en perfeksjonering av dine originaltekster med tanke på stil og innholdsmessig stringens. På den måten forberedes vitenskapelige arbeider samt tekniske dokumenter, medisinske eller juridiske fagtekster, brosjyrer eller produktkataloger for en optimal presentasjon i den engelskspråklige offentligheten.

  Leter du etter en statsautorisert translatør for engelsk? Vi tilbyr deg en sertifisert oversettelse engelsk - norsk av offisielle dokumenter, vigselsattester, fødselsattester, førerkort, vitnemål, CVer eller skilsmissebevillinger. Ønsker du å la våre oversettere oversette en avtale, et patent, en vandelsattest eller et dokument? Vårt oversettelsesbyrå tilbyr gunstige oversettelser for fagtekster, tekstdokumenter og nettsider via våre oversettere med engelsk som morsmål. Tekniske oversettelser fra norsk til engelsk av betjeningsveiledninger, bruksanvisninger, brosjyrer eller tekniske manualer tilbys også. Send oss ganske enkelt dine dokumenter for tekstanalyse.