Tietosuoja

 

Tietosuojatakuu

Tiedostojesi turvallisuus on meille tärkeää.


ETS Translations sitoutuu käsittelemään kaikki sille toimitettavat asiakirjat luotettavasti ja pitämään niiden sisältämät, asiakassuhteen myötä haltuunsa saamat tiedot ja asiayhteydet salassa parhaan tietonsa ja ymmärryksensä mukaisesti. Freelance-työntekijöiltä edellytetään luottamuksellisuutta. ETS Translations tallentaa tietosi ainoastaan toimeksiannon suorittamista, laskutusta ja toimeksiantajan kanssa käytävää tietojen vaihtoa varten. Käyttämällä internetsivustoamme hyväksyt näiden tietojen tallentamisen sisäiseen tietokantaan. On syytä muistaa, että sähköisten välineiden kautta käytävä liiketoiminta sisältää riskin jonkin kolmannen osapuolen väliintuloon, jonka mahdollisista seurauksista ETS Translations ei voi ottaa mitään vastuuta.