Tiede & tutkimus

 

 

Tieteellisten tekstien käännökset

Tieteellisten tekstien ammattitaitoinen kääntäminen ja editointi on tiedeyhteisön globaalin tietojenvaihdon perusta. Hallitsevan englanti-suomi-kieliparin ohella käännöspalvelumme sisältävät lähes kaikki euraasialaisen kielialueen kielet albaniasta vietnamiin. Oman alasi erityiskoulutuksen saaneet kääntäjät kääntävät ja editoivat asiantuntija-artikkelit, tutkimukset, esseet, väitöskirjat, habilitaatiotutkielmat, power point -esitykset sekä akateemiset esitelmät ammattitaitoisesti yhdelle tai useammalle merkittävälle tiedekielelle.

ETS Translations käyttää ainoastaan tieteellisen koulutuksen saaneita asiantuntijoita. Kääntäjinä toimivien korkeakoulututkinnon suorittaneiden ammattilaisten työn perustana on heidän kognitiiviset tietonsa ja taitonsa sekä laaja kokemus akateemisessa ympäristössä toimimisesta. Kohdekielenä on aina kääntäjän oma äidinkieli. Näin voidaan taata alan terminologian kielellinen täsmällisyys sekä kohdekielen normien mukainen muotoilu. Lähetä meille tekstisi ja asiakirjasi sähköpostitse ja pyydä maksuton tarjous tai kysy lisätietoja asiakaspalvelustamme.

 

Ota meihin yhteyttä!

Pyydä lisäohjeita ja hintatietoja asiakaspalvelu-stamme. ETS Translations on online-käännöspalvelu, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki tekstit & ja dokumentit välitetään sähköisessä muodossa eikä niitä tarvitse lähettää erikseen postitse.

Sähköposti: post@etranslationservice.com

Asiakaspalvelu

  Lataa tekstit:

   

  Väitöskirjojen, pro gradu -tutkielmien ja asiantuntija-artikkeleiden käännökset suomeksi, englanniksi, ranskaksi...

  Yhteistyö kansainvälisten yliopistojen kanssa mahdollistaa meille työskentelyn juristien, taloustieteilijöiden, lääkäreiden, yhteiskuntatieteilijöiden, fyysikoiden, kemistien sekä monien muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Näin voimme huolehtia tekstisi asianmukaisesta kääntämisestä kullekin vieraalle kielelle. Oma sisäinen julkaisuosastomme muokkaa tarvittaessa myös projektisi graafisen ulkoasun. Kukin kääntäjä hallitsee toimeksiantonsa alan ja kansainvälisen tiedeyhteisön tieteelliset normit ja ottaa huomioon myös kulloisenkin kohderyhmän erityisvaatimukset.

  Tieteellistä työtä tekeville kehitysyksiköille, tutkimusinstituuteille ja dosenteille, jotka laajentavat globaalia tietoa kollegojen kanssa verkostoitumalla, laadimme täsmälliset yksilölliset projektisuunnitelmat, konferenssiyhteenvedot ja artikkelit. ETS Translations tarjoaa sinulle kattavan palvelupaketin, johon kuuluvat tehokas projektihallinto, luotettava aikataulutus sekä vaivatta tavoitettavissa oleva henkilökohtainen yhteyshenkilö samoin kuin kokonaisuudessaan läpinäkyvä käännösprosessin kulku.

  Käännämme tieteelliset julkaisut (raportit) seuraaville aloille: oikeustiede, historiantutkimus, taloustieteet, yhteiskuntatieteet, viestintä, filosofia, sosiologia, teologia, musiikkitieteet, politiikka, psykologia, teatteritiede, taidehistoria, arkeologia, anglistiikka, romanistiikka, slavistiikka, luonnontieteet, fysiikka, biologia, kemia, liiketalous, kansantalous, matematiikka, geologia, kirjallisuustieteet, biokemia, koneenrakennus, rakennustekniikka, sähkötekniikan, tietojenkäsittelyoppi ja arkkitehtuuri.

  Haluaisitko käännättää väitöskirjan tai pro gradu -tutkielman suomesta englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi? Käännämme tieteelliset työt, kuten habilitaatiotutkielmat, kandidaatintutkielmat, pro gradu -tutkielmat tai diplomityöt seuraavilla kielillä (sisältää editoinnin): suomi, englanti, saksa, ranska, ruotsi, norja, tanska, espanja, italia, portugali, hollanti, islanti, puola, venäjä, tšekki, slovakki, romania, valkovenäjä, ukraina, bulgaria, unkari, malta, katalaani, baski, albania, makedonia, kroatia, bulgaria, serbia, serbokroaatti, bosnia, slovenia, arabia, heprea, persia, japani, kiina, mandariini, korea, thai, vietnam, indonesia, malesia, turkki, kreikka, latvia, liettua, viro ja lukuisat muut kieliparit. Lähetä meille tekstisi tai tiedostosi sähköpostitse tarkasteltavaksi ja pyydä maksuton tarjous.