Käännökset tieteen tarpeisiin

Tieteelliset tekstit, kuten väitöskirjat, habilitaatiotutkielmat, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, esitelmät tai laitoksille tai yksityiselle sektorille osoitetut ajankohtaisiin tutkimuksiin liittyvät tekstit valmistellaan julkaisuvalmiiksi ammattitaitoisesti ja yhteistyössä kansainvälisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Comments are closed.