Redigering og korrekturlæsning

 

 

Redigering og korrekturlæsning af fagtekster, afhandlinger, drejebøger...

En fagkyndig redigering er et obligatorisk skridt imod at gøre en tekst klar til udgivelse. Som mangeårig erfaren redigeringstjeneste kontrollerer ETS Translations over 400 specialiserede korrekturlæsere fra over 70 fagområder dine tekster for stringens og argumentationslogik samt ortografi og grammatik. Herved indbefattes samtlige kommunikationsdetaljer og fagudtryk i den ønskede målgruppe i redigeringsarbejdet, hvad enten det er en redigering af en afhandling, manuskriptet til en roman eller et korrekturforløb af en teknisk betjeningsvejledning.

Som en erfaren udbyder af sprogtjenester og internationalt arbejdende virksomhed redigerer ETS Translations tekster og dokumenter for næsten alle fagområder. Disse rækker fra korrekturlæsningen af en drejebog over den kulturelle lokalisering af globale reklamekampagner til den videnskabelige redigering af akademiske publikationer. Herved skelner vi imellem en korrekturlæsning (Korrekturlæsning), som omfatter bearbejdningen af ortografi, orddeling, syntaks, grammatik, tegnsætning, morfologi, og en faglig redigering. Sidstnævnte omfatter alle ydelser af en korrekturlæsning og desuden bearbejdning og rådgivning med hensyn til stilspørgsmål, forståelighed og indholdsmæssig stringens. Bearbejdningen af dine dokumenter overgives herved udelukkende til redaktører med en uddannelse indenfor det respektive fagområde. Bed ganske enkelt om et gratis tilbud.

 

Kontakt os!

For yderligere rådgivning med henblik på redigeringen bedes du henvende dig til vores kundeservice. Fordi ETS Translations fungerer som online redigeringstjeneste, fremsendes alle tekster og dokumenter i elektronisk form. 

  Upload tekster:

   
   

  Redigering dansk engelsk tysk fransk spansk...

  Vi korrigerer og redigerer publikationer, fagtekster, udkast og manuskripter til følgende fagområder (udtog): Jura, litteraturvidenskab, historie, økonomi, samfundsvidenskab, teatervidenskab, kunsthistorie, kommunikationsvidenskab, filosofi, sociologi, teologi, musikvidenskab, statskundskab, psykologi, arkæologi, engelsk sprog og litteratur, romanske sprog og litteratur, slaviske sprog og litteratur, naturvidenskab, fysik, biologi, kemi, business administration (BWL), økonomi (VWL), matematik, geologi, biokemi, maskinteknik, byggeri, elektroteknik, datalogi og arkitektur.

  Har du brug for korrigering af en tekst på dansk, engelsk, tysk, fransk eller spansk? Ønsker du at få redigeret eller korrekturlæst et manuskript på nederlandsk, italiensk eller portugisisk? Ud over redigering på engelsk tilbyder vi også korrigering af manuskripter på sprogene dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, nederlandsk, islandsk, svensk, norsk, finsk, polsk, russisk, tjekkisk, slovakisk, rumænsk, hviderussisk, ukrainsk, bulgarsk, ungarsk, maltesisk, catalansk, baskisk, albansk, makedonsk, kroatisk, bulgarsk, ungarsk, serbisk, serbokroatisk, bosnisk, slovensk, arabisk, hebraisk, persisk, japansk, kinesisk, mandarin, koreansk, thailandsk, vietnamesisk, indonesisk, malajisk, tyrkisk, græsk, lettisk, litauisk, estisk, igennem vores akademisk uddannede redaktører.